Πλατεία Συντάγματος

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

11.00 | Μουσική | Big Band της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών