Κεντρική Βιβλιοθήκη δήμου Αθηναίων

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

11.30 | Οι Ιστορίες της Οδέττης, της μάγισσας των παιχνιδιών
Παιδική διαδραστική παράσταση για παιδιά από 3 ετών